نظرسنجی مشتریان

لطفا نام شرکت /سازمان/پروژه خود را وارد نمایید.
لطفا سمت خود را وارد نمایید
لطفا شماره همراه خود یا شماره دفتر کار خود را جهت پیگیری بازرسین شرکت طبرستان تابلو وارد نمایید.
نحوه آشنایی شما با شرکت طبرستان تابلو از چه طریقی بوده است؟(Required)
مهمترین عامل در عقد قرارداد با شرکت طبرستان تابلو چه بوده است؟(Required)
1-سطح برخورد و پاسخگویی پرسنل شرکت طبرستان تابلو ؟(Required)
2-مسئولیت پذیری ، پیگیری و توانایی فنی واحد فروش/ فنی مهندسی نسبت به محصول ؟(Required)
3- کیفیت اسناد فنی و نقشه های تهیه شده برای محصول ؟(Required)
4-نحوه هماهنگی و برگزاری جلسات مربوط به محصول؟(Required)
5-کیفیت اجزاء و تجهیزات نصب شده در داخل تابلو ؟(Required)
6- ارائه خدمات مشاوره ای ما جهت بهبود منافع مالی خریدار ؟(Required)
7-کیفیت استراکچر محصول ؟(Required)
8-کیفیت رنگ محصول ؟(Required)
9-ثبات خط تولید(یکسانی محصولات تولیدی) ؟(Required)
10-کیفیت بسته بندی و حمل و نقل کالاها ؟(Required)
11- زمان تحویل به موقع محصول ؟(Required)
12- نحوه ارائه خدمات پس از فروش ؟(Required)
13-میزان تمایل شما به خرید مجدد از طبرستان تابلو ؟(Required)
14-میزان تمایل شما برای معرفی طبرستان تابلو به دیگران ؟(Required)

تولید کننده انواع تابلو های برق

Copied to clipboard