1- عضو لیست تامین کنندگان تایید صلاحیت شده شرکت مادر تخصصی توانیر

2- عضو وندور لیست شرکت نفت

3- گواهی ISO 9001-2015 و 10002:2018 ISO از شرکت TUV AUSTRIA

4- گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایان و تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

5- گواهی عضویت سندیکای صنعت برق ایران

6- گواهی آزمون از جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت

7-گواهی آزمون از EPIL

تولید کننده انواع تابلو های برق

در حافظه موقت کپی شد