نظرسنجی مشتریان

نظرسنجی مشتریان

لطفا نام شرکت /سازمان/پروژه خود را وارد نمایید.
لطفا سمت خود را وارد نمایید
لطفا شماره همراه خود یا شماره دفتر کار خود را جهت پیگیری بازرسین شرکت طبرستان تابلو وارد نمایید.
نحوه آشنایی شما با شرکت طبرستان تابلو از چه طریقی بوده است؟(ضروری)
مهمترین عامل در عقد قرارداد با شرکت طبرستان تابلو چه بوده است؟(ضروری)
1-سطح برخورد و پاسخگویی پرسنل شرکت طبرستان تابلو ؟(ضروری)
2-مسئولیت پذیری ، پیگیری و توانایی فنی واحد فروش/ فنی مهندسی نسبت به محصول ؟(ضروری)
3- کیفیت اسناد فنی و نقشه های تهیه شده برای محصول ؟(ضروری)
4-نحوه هماهنگی و برگزاری جلسات مربوط به محصول؟(ضروری)
5-کیفیت اجزاء و تجهیزات نصب شده در داخل تابلو ؟(ضروری)
6- ارائه خدمات مشاوره ای ما جهت بهبود منافع مالی خریدار ؟(ضروری)
7-کیفیت استراکچر محصول ؟(ضروری)
8-کیفیت رنگ محصول ؟(ضروری)
9-ثبات خط تولید(یکسانی محصولات تولیدی) ؟(ضروری)
10-کیفیت بسته بندی و حمل و نقل کالاها ؟(ضروری)
11- زمان تحویل به موقع محصول ؟(ضروری)
12- نحوه ارائه خدمات پس از فروش ؟(ضروری)
13-میزان تمایل شما به خرید مجدد از طبرستان تابلو ؟(ضروری)
14-میزان تمایل شما برای معرفی طبرستان تابلو به دیگران ؟(ضروری)