تابلو برق فشار متوسط  فیکس طبرستان تابلو، طراحی GIS  است . این محصول یک نوع تابلو کمپکت می باشد.

سطح ولتاژ تابلوهای فشار متوسط GIS طبرستان تابلو از 12 تا 36 کیلو ولت تا 2500 آمپر می باشد.

لازم به ذکر است تانک های مخصوص این نوع تابلو ها به صورت وارداتی صورت می پذیرد.

تولید کننده انواع تابلو های برق

در حافظه موقت کپی شد