واحد R&D شرکت طبرستان تابلو موفق به طراحی و ساخت تابلو فشار ضعیف کشویی در دو تیپ، MNS (ABB) و Sivacon (8PT) Siemens می باشد، که دقیقا مطابق با استاندارد های تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی ساخته می شود. مهم ترین مزایای تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی میتوان موارد زیر نام برد:
این تابلو ها دارای قابلیت اطمینان بالاتری نسبت به تابلو های برق فیکس دارند.
امکان تعویض فیدر حتی در صورت برق دار بودن تابلو قابل انجام است.
تعمیر و نگهداری در تابلو های کشویی به سهولت انجام می گردد.
که این مزایا موجب می گردد زمان بی برقی در یک واحد صنعتی به حداقل برسد، از این رو این دسته از تابلو ها در محل هایی استفاده می شود که بی برق شدن فیدر منجر به زیان و خسارات بالا می گردد.از تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی در صنعت نفت، سیمان، مس و فولاد استفاده می گردد.

تولید کننده انواع تابلو های برق

در حافظه موقت کپی شد