تابلو فشار ضعیف ایستاده

تابلو برق فشار ضعیف یا تابلو LV با سطح ولتاژ کمتر از 1000 ولت تا 6300 آمپر می باشد.شرکت طبرستان تابلو با استفاده از ماشین آلات پیشرفته امکان ساخت تابلوهای فشارضعیف ایستاده در طرح های سیواکن و ریتال مطابق استاندارد های برق در ابعاد مختلف تولید کند.

تابلو فشار ضعیف دیواری

تابلو برق فشار ضعیف دیواری  با سطح ولتاژ کمتر از 630 ولت تا 630 آمپر می باشد.شرکت طبرستان تابلو با استفاده از ماشین آلات پیشرفته امکان ساخت تابلوهای فشارضعیف دیواری در طرح ریتال مطابق استاندارد های برق در ابعاد مختلف تولید کند.

تولید کننده انواع تابلو های برق

در حافظه موقت کپی شد