تابلو برق بانک خازنی، جهت اصلاح ضریب توان شبکه  یا کنترل توان راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد.

از عمده ترین مزایای تابلو بانک خازنی: کاهش توان راکتیو سیستم

کاهش اثر سلفی در سیسستم

کاهش هزینه های مصرف برق (تا 50 درصد)

کاهش خرابی سیستم و افزایش بازدهی

افزایش ضریب توان شبکه و نزدیک تر کردن آن به مقدار 1

.واحد فنی و مهندسی شرکت طبرستان تابلو با توجه به درخواست کارفرمای محترم امکان مشاوره ، طراحی و ساخت أنواع تابلو بانک خازنی در سطح ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط را دارد.

تولید کننده انواع تابلو های برق

در حافظه موقت کپی شد